BAKI TERKINI M SIZE : 4 BOX

PERHATIAN:

PELAJAR PSM DAN MASTER MIX MODE:

SILA  KE STOR AM JABATAN KIMIA FAKULTI SAINS UNTUK MENGAMBIL RADAS YANG BERKENAAN.

ATAU ISI BORANG TEMUJANJI UNTUK URUSAN BOOKING RADAS.

TERIMA KASIH.