BAKI TERKINI MCT 2.0mL:500

PERHATIAN:

PELAJAR PSM DAN MASTER MIX MODE:

SILA  KE STOR AM JABATAN KIMIA FAKULTI SAINS UNTUK MENGAMBIL RADAS YANG BERKENAAN.

ATAU ISI BORANG TEMUJANJI UNTUK URUSAN BOOKING RADAS.

TERIMA KASIH.