BORANG PERMOHONAN BAHAN KIMIA/ALAT RADAS ONLINE STAF MAKMAL

Berikut adalah borang permohonan bahan kimia / alat radas online bagi staff PPS Jabatan Kimia Fakulti Sains UTM. Tujuan pengisian borang ini adalah untuk memperincikan dan memudahkan segala bahan kimia dan alat radas dikoordinasi dari Stor secara sistematik. Dengan sistem ini pihak stor dapat maklumat tepat mengenai perjalanan alat radas atau bahan kimia dengan lebih tepat dan telus. Diharapkan Staf PPS Makmal Jabatan Kimia dapat memanfaatkan kemudahan ini dan menyokong usaha stor ini. Terima kasih.

Borang online staf makmal

Sila klik gambar untuk mengisi borang online staf makmal